NOVINKA

Inhalační nástavec Able Spacer 2

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE A DESIGN
AbleSpacer

Able Spacer 2

Vlastnosti a výhody:
 • - inhibuje růst mikroorganismů
 • - nízkostatický nástavec a maska
 • - píšťalka s pozitivní zpětnou vazbou v masce
 • - dvoucestný ventil
 • - 210 ml nástavec pro optimální rozptýlení léčiva
 • - dodáváno s antistatickým sáčkem
 • - jednoduché čištění
 • - vhodný pro všechny běžné pMDI
 • - vhodný pro děti i dospělé
CE

Zdravotnický prostředek

AbleSpacer
AbleSpacer Antimikrobiální komora a maska

Vyrobeno z průhledného materiálu se zapuštěnými (nikoli pouze nanesenými) ionty stříbra, které zabraňují růstu bakterií a plísní v inhalačním nástavci a v masce. Prokázaná 97% účinnost proti lidskému koronaviru po 8h.*

AbleSpacer Nízkostatická maska bez silikonu

Inovativní maska z materiálu s nízkým statickým nábojem se speciálními hranami, které zabraňují nežádoucímu zachytávání léčiva. Měkký, pružný materiál zajišťuje, že maska dobře sedí na obličeji a snižuje riziko netěsností.

AbleSpacer Píšťalka s pozitivní vazbou

Na rozdíl od píšťalek s negativní zpětnou vazbou, tato píšťalka s pozitivní zpětnou vazbou v masce pomáhá kontrolovat správný nádech pro podání plné dávky do plic, bez ohledu na rezistenci pMDI.

AbleSpacer Nízkostatický nástavec

Speciální materiál s nízkým statickým nábojem pro lepší podání léčivé dávky, který nepodporuje růst mikroorganismů (zdravotní riziko) – na rozdíl od antistatických nástavců s hydrofilními aditivy.

AbleSpacer Dvoucestný ventil

Otevírá se při méně než 10 l/min vdechového průtoku. Doporučeno pro (malé) děti a pacienty s CHOPN. (Dvoucestný ventil zabrání nechtěnému vydechnutí do nástavce).

AbleSpacer Antistatický sáček

Dodáváno s antistatickým úložným sáčkem pro udržení nízkého statického náboje v nástavci při každodenním používání.

*) www.medicalplasticsnews.com/news/able-spacer-effective-against-human-coronavirus

VYSOKÁ ÚROVEŇ ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE U BĚŽNÝCH SILIKONOVÝCH MASEK

Able Spacer

Test s polystyrenovými kuličkami ukazuje, že běžné masky mají často vysokou úroveň elektrostatického náboje. To vede ke hromadění aerosolových částic na masce. Naproti tomu maska Able Spacer 2 má přilnavost velmi nízkou.

Typ inhalačního nástavce + maska (n=5) Množství ulpívajícího salbutamol sulfátu na masce na jednu dávku v µg (průměr ± SD) *)
Běžná maska 5,65 ± 1,48
Maska Able Spacer 2 0,22 ± 0,14
Poměr 26 : 1

Studie se salbutamolem potvrzuje silnou adhezi částic účinné látky ke konkurenčním maskám (až 5,65 µg na dávku). Polymerní maska Able Spacer 2 na sebe naváže mnohonásobně méně účinné látky, pouze 0,22 µg na dávku.

*) Sanders M, Bruin R and Tran C. Investigation into face mask (FM) drug wastage with valved holding chamber (VHC) devices. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery 2014;27(6):A8-A8

Výsledky porovnání salbutamolu podávaného pomocí inovativního Able Spaceru *)

Chování inhalovaného salbutamolu (2x 100 µg) - průměr (SD)
n = 10 subjektů pMDI samostatně pMDI + Able Spacer
Relativní plicní dostupnost (% nominální dávky) 3,09 (1,92) 7,83 (6,47) p < 0,05
Relativní systémová dostupnost (% nominální dávky) 24,56 (15,37) 25,99 (10,83)
Depozice v orofaryngu (µg) 11,11 (2,85) 0,36 (0,38) p < 0,001

Nástavec Able Spacer významně zvýšil dostupnost salbutamolu do plic (p < 0,05) a snížil jeho depozici v orofaryngu (p < 0,001), oproti podání samotným pMDI.


*) Ammari W, Tayyem R, Abu Fara M, et al. M35 Relative lung and systemic bioavailability and oropharyngeal deposition of salbutamol inhaled through pMDI alone and with an improved able spacer. Thorax 2018;73:A263-A264.

ABLE SPACER 2
- Různé velikosti masky

Odnímatelná maska nástavce Able Spacer 2 je dostupná ve velikosti malá, střední a velká. Velikost malá a střední je navíc vybavena píšťalkou s pozitivní zpětnou vazbou.

Ablespacer
Produkt: Kód pojišťovny: Orientační věk:
ABLE SPACER 2 bez masky 5013158 4 a více let
ABLE SPACER 2 + MALÁ MASKA "S" s píšťalkou 5013159 0-4 roky
ABLE SPACER 2 + STŘEDNÍ MASKA "M" s píšťalkou 5013160 2-6 let
ABLE SPACER 2 + VELKÁ MASKA "L" 5013161 dospělí


Všechny varianty plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (v rámci obvyklých preskripčních omezení inhalačních nástavců).
Dostupné v síti lékáren a prodejnách zdravotnických potřeb.

Základní informace k inhalačnímu nástavci

Inhalační nástavec Able Spacer je navržen pro usnadnění užívání léku z tlakového aerosolového dávkovače (pMDI).

Použití nástavce bez masky

- postupujte dle kroků a) nebo b)

a) Vydechněte. Umístěte náustek mezi zuby a rty utěsněte okolo něj. Aplikujte dávku pMDI do nástavce. Pomalu a hluboce vdechněte ústy a zadržte dech.
b) Umístěte náustek mezi zuby a rty utěsněte okolo něj. Aplikujte dávku pMDI do nástavce. Vdechujte a vydechujte skrz náustek alespoň dvakrát.

Použití nástavce s maskou

Přitlačte pevně masku na náustek nástavce. Umístěte masku přes nos a ústa a ujistěte se, že nejsou okolo žádné mezery. Aplikujte dávku pMDI do nástavce. Vdechujte a vydechujte přes masku alespoň čtyřikrát. U masky s píšťalkou - píšťalka zazní vždy, když dítě vdechne. (Zvuk písknutí závisí na tom, jak maska dobře doléhá a na průtoku vzduchu při nádechu).

Upozornění

Před použitím zdravotnický prostředek zkontrolujte. Před prvním použitím opláchněte. Alespoň jednou za týden umyjte v teplé mýdlové vodě a nechte uschnout. Není vhodné pro mytí v myčce. Není vhodné k použití pro více pacientů. Nesterilizujte. Skladujte zdravotnický prostředek na čistém a suchém místě v antistatickém sáčku. Nerecyklujte. Před použitím je třeba přečíst návod k použití.


Kontaktní údaje

 • Výrobce:
 • Clement Clarke International Ltd.
 • Edinburgh Way, Harlow
 • Essex. CM20 2TT Veká Británie